Mos på stråtaget skal tages meget alvorligt

De danske stråtækte huse emmer af idyl og danskhed. Vi har helt siden vikingetiden opført huse med stråtag og i middelalderen var stråtaget den mest udbredte form for tage. Men at kalde det for et stråtag er faktisk lidt misvisende. Det burde egentlig hedde et rør tag, da det er meget sjældent at man bruger strå til tagene.

Stråtaget har rigtig mange fordele. Det er utrolig langtidsholdbart og har en rigtig god isoleringsevne – både sommer og vinter. Om vinteren holder taget varmen inde i huset og om sommeren holder taget varmen fra at trænge ind i huset. Med fordele kommer også ulemper. En af de helt store ulemper ved stråtaget er prisen. Da denne type tag ikke er så udbredt mere findes der færre tækkere og dermed er prisen også blevet højere. En anden ulempe er vedligehold og brandfaren ved stråtaget.

Det er i denne artikel vedligeholdet vi vil fokusere på. En af de helt store problemer er mos på stråtaget. Et stråtag bliver vådt på en helt anden måde end et almindelig tag. På almindelige tage løber regnvandet af taget, ned i tagrenden og ud i kloakken. Stråtaget suger derimod store mængder af regnvandet til sig og fastholder dermed fugten i taget. Er taget dækket med mos kan den fornødne udtørring ikke finde sted, da mosset blokerer for luft gennemstrømningen imellem rørene. Det betyder, at man skaber grobund for mikroorganismer som alger og bakterier. Disse organismer lever faktisk af taget – man kan sige at de spiser rørene i taget. Overtid betyder det at taget omdannes til en slags kompost og der opstår render og fordybninger i taget.

Det er selvfølgelig en alvorlig tilstand, og den kræver at du handler, ellers risikerer du at dit idylliske stråtag forvandler sig til et sandt mareridt. Du bør tage fat i et tagrenoveringsfirma eller et firma der tilbyder tagrensninger og algebehandlinger. De vil være i stand til at fjerne mos på dit stråtag.


Skriv et svar